Sunday, October 2, 2011

Kreativiti dan Inovasi

Pemikiran yang membicarakan isu kreativiti dan inovasi.

Anjakan Paradigma - Thomas Kuhn
Kejutan masa depan - A.Toffler
Pemikiran Strategik - K. Ohmae
Pemikiran Lateral dan menegak (vertical) - Edward de Bono
Pemikiran Kreatif - M. Borden
Pemikiran Positif - V. Peale
Pemikiran Gila-gila -
Pemikiran masa kini - Taha Jabir Al-Awani

Posted using BlogPress from My iPad's

Location:Jalan Tunku Abdul Rahman,Kota Kinabalu,Malaysia